Copyright © 2010, Garanti Bank

Toate tabelele și graficele privind piața locala și internaționala care fac parte din site-ul www.garantibank.ro au fost obținute de la terțe parți care oferă astfel de servicii și au fost elaborate în vederea furnizării de informații la modul general, fără ca Garanti Bank să obțină vreun beneficiu din acestea. Garanti Bank nu garantează valabilitatea tabelelor sau graficelor care apar pe site, iar aceste informații nu sunt furnizate pentru a obține vreun câștig.
Din acest motiv, Garanti Bank nu poate fi considerată răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi sau cheltuieli directe sau indirecte ale terțelor persoane care pot apărea în urma erorilor sau lipsei informațiilor din aceste tabele și grafice, pentru tranzacțiile având la bază aceste informații și nici pentru pierderile sau cheltuielile suportate de terțe părți în orice fel.
Comunicarile in format electronic nu includ elementele esentiale incheierii unui contract valabil, nu reprezinta o oferta de a contracta si nici intentia de a obliga Banca la acordarea unei facilitati de finantare, a unui alt produs sau prestarea unui serviciu. Acceptarea de catre destinatar a termenilor si conditiilor prezentate in cadrul mesajelor electronice nu va fi considerata drept incheierea valabila a unui contract.