Politica noastră privind protecția datelor și confidențialitatea

Ca urmare a sistemului bancar modern, a serviciilor bancare orientate către satisfacția și protecția clientului, Garanti Bank a adoptat și aplică următoarele reguli de bază pentru a asigura confidențialitatea tuturor tranzacțiilor efectuate de dumneavoastră și protecția tuturor informațiilor introduse sau oferite de dumneavoastră prin intermediul site-ului web www.garantibank.ro, precum și prin intermediul serviciului Garanti Online (denumite impreuna "Site"):

  • Informațiile vor fi introduse pe Site numai în scopul depunerii cererilor de obținere a produselor/serviciilor și pentru actualizarea informațiilor existente.
  • Pentru a păstra siguranța tuturor informațiilor introduse pe Site, s-au luat toate măsurile și acțiunile necesare astfel încât infrastructura internetului și sistemul Băncii să fie menținute la cel mai înalt nivel de securitate. Informațiile introduse de clienții noștri prin intermediul Site-ului în scopul depunerii cererilor de obținere a produselor/serviciilor și pentru actualizarea informațiilor existente nu vor putea fi vizualizate în nici un caz de alți utilizatori ai internetului. Accesul neautorizat la informațiile pe care clienții noștri ni le oferă este restricționat și limitat pentru toate persoanele, inclusiv pentru personalul Garanti Bank.
  • Garanti Bank nu va dezvălui în nici un caz nicio informație niciunui terț și niciunei entități fără consimțământul prealabil al clientului respectiv, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
  • Garanti Bank poate dezvălui astfel de informații numai în conformitate cu legislația în vigoare. Dacă și când autoritățile competente si/sau organele legislative sau executive care au jurisdicție asupra Garanti Bank solicită dezvăluirea informațiilor și datelor privind clienții, Garanti Bank va pune la dispoziție aceste informații numai în limita autorizațiilor relevante și în măsura permisă de lege.
  • Pe Site-ul nostru există link-uri către alte site-uri web. Angajamentele noastre din prezenta Politică privind protecția datelor și confidențialitatea se aplică doar Site-ului nostru și nu acoperă celelalte site-uri. Acestea se supun regulilor proprii privind confidențialitatea și protecția datelor. În consecință, Garanti Bank nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizarea informațiilor, pentru încălcarea principiilor etice, principiilor de confidențialitate, pentru caracteristicile și calitatea serviciilor altor site-uri web care au linkuri pe Site-ul nostru în scopuri publicitare, de informare sau în alte scopuri. Garanti Bank nu va fi considerată răspunzătore pentru daunele sau pierderile materiale și/sau generale, suferite direct sau indirect, care pot apărea sau care pot fi cauzate de astfel de site-uri.
  • În cazul în care Garanti Bank va colabora cu alte societăți sau entități privind servicii externalizate, aceasta va asigura respectarea de către aceste entități sau societăți a regulilor, condițiilor și standardelor privind confidențialitatea.
  • Toate informațiile, materialele și drepturile de autor privind Site-ul nostru aparțin în exclusivitate Garanti Bank. În consecință, Banca își rezervă toate drepturile de autor, mărcile înregistrate, brevetele și alte drepturi de proprietate intelectuală privind toate informațiile și materialele cuprinse în Site-ul nostru, altele decât materialele deținute de terțe părți.
  • S-au luat toate acțiunile și măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea tuturor tranzacțiilor și protecția tuturor datelor și informațiilor personale ale clienților noștri, astfel încât infrastructura internetului și sistemul Băncii să fie menținute la cel mai înalt nivel de securitate. Nu ezitați să ne contactați în cazul în care doriți să obțineți informații suplimentare cu privire la cele de mai sus.

Pagina Principală

Copyright © 2010, Garanti Bank